Informace pro stávající pacienty

Pro rychlejší komunikaci i pro objednání prosíme o dodržování základních pravidel při telefonickém nebo emailovém kontaktu:

Uveďte své jméno, příjmení, ročník, případně na vyžádání sestry/lékaře rodné číslo
Potřebujete–li recept na dlouhodobě užívané léky, uveďte název léku a počet balení do plánované kontroly

Žádáme pacienty o aktivní zrušení plánované návštěvy v dostatečném časovém předstihu (optimálně alespoň týden předem), pokud se na ni nemohou dostavit.