Ceník

Popis vyšetření

Cena

Vyšetření pro řidičský průkaz

690,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz (důchodce)

500,- Kč

Vyšetření pro vstup do zaměstnání

805,- Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz

690,- Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz (studenti, senioři)

345,- Kč

Vyšetření pro profesionální průkazy (svářeč...)

805,- Kč

Vyšetření pro držitele střelných zbraní

690,- Kč

Zpráva o zdravotním stavu pro různé účely

460,- Kč

Lékařská prohlídka před interupcí

690,- Kč

Aplikace očkovacích látek mimo očkovací kalendář - samoplátce

230,- Kč

Vyšetření před lázeňskou péčí

115,- Kč

Hlášení pojistné události – sepsání oznámení úrazu

460,- Kč

Hlášení pojistné události – sepsání oznámení úrazu + bodové ohodnocení

690,- Kč

Výpis, opis nebo kopie zdravotní dokumentace

345,- Kč

Administrativní výkon

115,- Kč

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu

60,- Kč

Potvrzení ke studiu

Zdarma

Kopírování lékařských záznamů z dokumentace A4

6,- Kč

Sportovní prohlídky:

Pouze s klidovým EKG

575,- Kč

S klidovým EKG a step zátěží

805,- Kč

Zátěžová ergometrie

1035,- Kč

S klidovým EKG, zátěžovou spiroergometrií a měřením složení těla

1725,- Kč

Měření složení těla:*

Měření složení těla+ malý protokol

400,- Kč

Měření složení těla + velký protokol

575,- Kč

Měření složení těla + konzultace s nutričním terapeutem

690,- Kč

Nutriční terapie:

Sestavení jídelníčku na měsíc + 2 další konzultace

5750,- Kč

Sestavení jídelníčku na měsíc + 2 další konzultace + 2x měření složení těla

6095,- Kč

*určení přesného složení těla se provádí pomocí váhy InBody

Ceník fyzioterapie

Komplexní kineziologické vyšetření      

805,- Kč

Individuální terapie (30 minut) 

460,- Kč

Individuální terapie (45 minut) 

690,- Kč

Kineziotaping (1 cm pásky)

     2,- Kč

Nalepení kineziotapu + cena tapu (mimo terapii)                                                                      

115,- Kč

Prstová pletysmografie                                                                  

1100,- Kč

Ceník je platný od 20. 1. 2023 pro naše ambulance v Chotěboři, Hlinsku i Malči.